STROJÁRSKA VÝROBA

Výrobky navrhujeme a vyrábame na základe požiadaviek našich zákazníkov. Konkrétne výrobky sú vyrábané podľa Vášho zadania alebo podľa zhotovenej výkresovej dokumentácie na objednávku, kde zohľadňujeme aj špecifické požiadavky zákazníka.

Výroba sa realizuje pre rôzne odvetvia priemyslu - automobilový, potravinársky, stavebný, oceliarský, lodný, chemický, tlačiarenský, vzduchotechnický priemysel...  

ČO VÁM PONÚKAME

CNC presné, vysokorýchlostné obrábanie


Na najnovších CNC centrách ponúkame vysokorýchlostné obrábanie, CAD/CAM a 3D riešenia.

 

Nástrojárska výroba
Podľa Vašich požiadaviek navrhneme vhodnú technológiu a konštrukciu strojov a nástrojov, ktoré Vám následne vyrobíme. Vyrábame strižné ohybové nástroje pre objemové tvárnenie výrobkov za studena na výstredníkových ohraňovacích lisoch a iných zariadeniach určených pre ich výrobu.

Lisárenská výroba
Ponúkame lisovanie výrobkov pre zákazníkov, ktorí nemajú vlastnú lisárenskú výrobu.

Strojárenská výroba
Vyrábame náhradné diely strojov a nástrojov, diely výrobkov, kovové výrobky.

Elektroiskrové obrábanie Výroba tvarových šablón pre kopírovacie brúsky, pre frézovacie stroje drevárenského priemyslu. Výroba tvarových strižníkov a strižníc atď.

Zámočnícka výroba a zváračské práce - Zákazková výroba a montáž zváraných dielcov, oceľových a nerezových konštrukcií, zváraných konštrukcií, oceľových stavebných konštrukcií, plotov a zábradlí...

ZÁKLADNÝ CENNÍK SLUŽIEB

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÉ PODMIENKY

.....................................................................................................................................................................................

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE TECHNOLÓGIE 2014

PODKLADY:

Formulár_Ostatné
Formulár_Kritéria
Oznámenie_227944
Verejná_sutaž
Formulár
Odôvodnenie_nezrušenia_ použitého_ postupu_ §46 ods. 2
Súhrnná správa o zákazkách

Výzva na predloženie ponuky log. celok 4
Výzva na predloženie ponuky log. celok 5
Výzva na predloženie ponuky log. celok 6

NOVÉ TECHNOLÓGIE 2014

Nové technológie pre strojársku výrobu


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 2018

PODKLADY:

Objednávka energetického auditu

Jednotný európsky dokument

Súťažné podklady

Projektová dokumentácia


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 2019

PODKLADY:

Zmluva na vypracovanie energetického auditu


VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI 2020

PODKLADY:

Výzva na predkladanie ponúk s prílohami

Aktualizácia výzvy na predloženie cenových ponúk

Aktualizácia prílohy č.2 Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo č. 1/2021

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 1/2021

Mandátna zmluva stavebný dozor M21/2021